Генерален дистрибутор на Mitsubishi Motors Corporation за България
Начало Специални оферти Библиотека
  • Околна среда

Околна среда

Начало » Околна среда

MITSUBISHI MOTORS се отнася сериозно към здравето на нашата планета. Ние сме анализирали всички аспекти на нашата дейност – от аеродинамично проектиране и горивна ефективност на автомобилите до намаляване на емисиите от нашите заводи. Ние се отнасяме отговорно и към ликвидирането на създадените от нас автомобили след тяхното бракуване. Ние приемаме обратно и рециклираме излезлите от употреба автомобили. Освен това, ние се стремим да повишим още повече процента на рециклируемост за отделните модели.

Ние използваме авангардни технологии за намаляване на разхода на енергия и на отпадъците, като същевременно повишаваме качеството на нашите продукти. Конструкторите в нашите заводи в Япония могат да създават и “управляват” виртуални автомобили, движещи се по реалистични пътища. По този начин се постига икономия на енергия, материали и гориво, защото не е необходимо да се създават и тестват пълноразмерни прототипи. Едно от многото нововъведения в нашите процеси е преминаването към бои на водна основа. По този начин е избегнато почти изцяло изпускането на тежки метали в отпадъчните води в цеховете за боядисване.

Зелени по проект

Как най-новите технологии намаляват емисиите на CO2.

Глобалното затопляне е актуален въпрос и автомобилната индустрия работи усилено за повишаване на горивната ефективност и понижаване на емисиите на CO2. Аеродинамиката може да намали значително емисиите, особено при скорости, които са типични за движение по магистрала. Затова нашите талантливи инженери създават нови форми на каросериите с помощта на експерименти в аеродинамични тунели, мащабни модели и компютърни симулации. Отделът за научноизследователска и развойна дейност дори е разработил сложна технология на виртуална реалност с цел изпитване на аеродинамиката на прототипите на автомобили още преди тяхното създаване. С помощта на тази технология инженерите могат да управляват автомобила в реалистични условия и дори могат да проверят каква ще е видимостта за шофьорите с различен ръст. По този начин се пестят енергия, материали и гориво, тъй като не се изпитват реални прототипи.

Нашите конструктори експериментират и с нови екологични материали, с цел те да се използват в бъдещите автомобили. Някои от тях са демонстрирани в Concept-cX, включително “Зелената пластмаса”: фамилия от смоли на растителна основа. Те може да се използват за различни части, напр. подови постелки, облицовка на врати, задни панели на облегалките и други интериорни елементи.

По-зелени заводи

Ние непрекъснато контролираме и подобряваме нашите производствени процеси.

По отношение на екологията, Mitsubishi Motors се стреми да е сред най-добрите производители на автомобили в света. Всички заводи на Mitsubishi (тези на Mitsubishi Motors Corporation и на  Mitsubishi Motors (Тайланд))  са със сертификат по ISO14001 за използваните системи за управление на околната среда. Това гарантира, че с помощта на програми за постоянно подобрение се вземат мерки за оценка, документиране и намаляване на всички аспекти на въздействието върху околната среда, дори и дразнещи фактори с локален ефект, напр. шум. Цялата дейност е подчинена на трите (3R) принципа на Mitsubishi: намаляване, повторно използване и рециклиране (Reduce, Reuse и Recycle).

В резултат на въвеждането на нови процеси е намалено изпускането на тежки метали в отпадъчните води с 99% в сравнение с 1989 г. Освен това е намалено и общото количество вода, използвано в производствения процес. Намалили сме значително и емисиите на въглеводороди чрез използване на бои на водна основа, а чрез непрекъсната оптимизация на процесите сме намалили генерираните отпадъци и количеството опаковъчни материали.

Ние ще продължим да намаляваме разхода на енергия и емисиите на въглероден двуокис (CO2) и да използваме оптимални методи за рециклиране на новите материали.

Рециклиране

Рециклиране на автомобилите в периода след 2002 г.

Mitsubishi Motors има изключително сериозно отношение към околната среда, затова ние избираме материали, които може да бъдат рециклирани и използвани повторно след края на експлоатационния срок на вашия автомобил. Ние създаваме автомобили, които да могат да се използват дълго време, но когато техният дълъг експлоатационен живот свърши, ние приемаме обратно автомобила и го рециклираме по екологичен начин, в съответствие с Директивата на EC относно излезлите от употреба превозни средства и всички приложими национални нормативни изисквания.

Ние ще приемем обратно от последния регистриран собственик всеки автомобил на Mitsubishi Motors (с общо брутно тегло до 3.5 тона), продаден в Европа след 1 юли 2002 г., в определените за целта приемателни пунктове, при условие че автомобилът е с всички основни компоненти и в него няма отпадъци. От 1 януари 2007 г. това се отнася за всички продадени в Европа автомобили на Mitsubishi Motors, независимо от датата на продажба. Създадена е мрежа от приемателни пунктове за излезли от употреба автомобили, произведени от Mitsubishi Motors. В уебсайта на вашия дистрибутор може да намерите адреса на най-близкия приемателен пункт, както и всички национални нормативни изисквания по отношение на излезлите от употреба автомобили.

Ако се установи, че автомобилът е прекалено замърсен или липсват съществени компоненти, оторизираният приемателен пункт има право да изисква съответна такса при приемане на автомобила. При предаване на автомобила за рециклиране оторизираният приемателен пункт издава необходимия Сертификат за унищожаване (COD), за да можете да отпишете вашия автомобил Mitsubishi в съответните административни служби.

Възможностите за рециклиране на автомобилите и автомобилните компоненти непрекъснато се анализират и подобряват, с цел постигане на още по-висока степен на рециклиране в бъдеще.

Преди няколко години производителите на автомобили създадоха Международна информационна система за разглобяване на автомобилите (IDIS). Mitsubishi е член на тази информационна система, която информира подробно механиците за използваните в автомобила материали и за начина на разглобяване и рециклиране.

Разбира се, Mitsubishi спазва всички изисквания на европейското законодателство. Нашите автомобили отговарят на разпоредбите на европейските директиви за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване (RRR) – от първоначалното проектиране до производствения цикъл и края на експлоатационния срок на автомобила.

Освен това материалите, използвани за производство, поддръжка и т.н. на автомобилите, се контролират и регистрират в съответствие с европейския регламент за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

Екологични доклади

Опазване на околната среда от Mitsubishi Motors Corporation

Опазването на околната среда ще е едно от най-големите предизвикателства на XXI век. Mitsubishi Motors се стреми да постигне устойчиво развитие и опазване на околната среда. Многостранните глобални мерки за опазване на околната среда се отразяват в годишния екологичен доклад на Mitsubishi Motors Япония. Информация и данни във връзка с опазването на околната среда от Mitsubishi Motors Corporation може да намерите в:
 

Environmental report 2017 (62 pages, 11.688KB, English)

Environmental report 2016 (72 pages, 6.4MB English)

Environmental report 2015 (27 pages, 11 MB English)

Environmental report 2014 (22 pages, 9 MB English)

Environmental report 2013 (22 pages, 344 MB English)

Envoronmental report 2012 (22 pages, 7020KB English)

Environmental report 2011 (20 pages, 4069KB, English)

Environmental report 2010 (11 pages, 2719KB English)

Environmental report 2009 (11 pages, 3415 KB English)

Environmental report 2008 (64 pages, 3770KB English)

Environmental report 2007 (64 pages, 1780KB English)

Environmental report 2006 (66 pages, 2912 KB English)

Инициативи

Екологични инициативи и други мерки на Mitsubishi Motors Corporation за опазване на околната среда при производството на автомобили.

Основни екологични проблеми

Инициативи по рециклиране

Намаляване употребата на рискови елементи

Mitsubishi motors global showroom