Генерален дистрибутор на Mitsubishi Motors Corporation за България
Начало Специални оферти Библиотека
 • Опазване на околната среда
 • Опазване на околната среда
 • Опазване на околната среда
 • Опазване на околната среда
 • Опазване на околната среда
 • Опазване на околната среда
 • Опазване на околната среда
 • Опазване на околната среда
 • Опазване на околната среда
 • Опазване на околната среда
 • Опазване на околната среда
 • Опазване на околната среда
 • Опазване на околната среда

Опазване на околната среда

Начало » Опазване на околната среда

Екологична визия 2020

Водещи в ерата на електромобилите, към устойчиво бъдеще

Преди около 3 години, през юни 2009 г., Mitsubishi Motors Group разкри своята “Екологична визия 2020” и обяви в рамките на компанията и публично, че ще е “Водеща автомобилна  компания в ерата на електромобила, към устойчиво бъдеще”. Производството на електромобила от ново поколение i-MiEV вървеше безпроблемно и продажбите започнаха през април 2010 година. Така бяха направени първите стъпки към реализирането на “Екологична визия 2020”.

MMC се занимава с разработка, производство и продажба на автомобили. В дейността си  Mitsubishi Motors използва енергия и същевременно с това въздейства върху околната среда по различни начини – докато се използват концептуалните автомобили, които се разработват, докато се произвеждат автомобилите в заводите на фирмата, докато клиентите използват произведените от Mitsubishi Motors автомобили, както и при бракуване на автомобилите, достигнали края на своя експлоатационен живот. Дейността на  Mitsubishi  като производители на автомобили неизбежно оказва въздействие върху околната среда, поне до известна степен. Но точно поради тази причина компанията вярва, че носи голяма отговорност и следва да направи всичко възможно за намаляване до минимум на отрицателните ефекти върху околната среда.

Съгласно  “Екологична визия 2020”,Mitsubishi Motors обеща да работи за опазване на околната среда на всеки етап от жизнения цикъл на автомобила, за постигане на устойчиво бъдеще за всички хора.  Поставена беше цел за нивата на емисии на CO2 до 2020 година, както за продуктите, така и за производствените процеси, за да бъде демонстриран на практика резултата от многобройните  усилия.

За да  се осъществи целта на Mitsubishi Motors – намаляване наполовина на емисиите на CO2, генерирани от фирмените продукти,компанията  си постави за задача до 2020 година да увеличи количеството електромобили и плъг-ин хибридни модели поне до 20% от общия брой произведени автомобили. Тези цели са сериозно предизвикателство и постигането им няма да е лесно, но всички наши служители полагат съвместно усилия в тази насока.

Бъдещото електромобилно общество – изградено на базата на конкуренцията и сътрудничеството

Продължава да расте интересът към електромобилите и очакванията, свързани с тях – не само в Япония, но и навсякъде по света. Освен обичайните субсидии и данъчни облекчения при покупка на такива автомобили, все повече страни започват да отделят държавни средства за научни изследвания и разработки и инвестират в производството на електромобили. Този факт показва, че конкуренцията в разработката на електромобилни технологии не е свързана единствено с дейността на автомобилостроителните компании. Тъй като електромобилите имат важна роля в политиките, свързани с индустрията и опазването на околната среда, конкуренцията се пренася и между самите държави.

Освен това, след появата на i-MiEV на пазара Mitsubishi Motors получи редица оферти и предложения за партньорство, свързани с използването и популяризирането на електромобилите – от хора и организации както от Япония, така и от други страни. На пазара се появиха еднофамилни сгради със соларни системи за захранване, комбинирани със система за зареждане на електромобли, а с помощта на специалистите в този сектор компанията предложи и решения за зарядни системи за жилищни райони и многоетажни паркинги – задача, която в началото беше изключително трудна.

Така Мitsubishi бяхa подпомогнати от много хора и организации от публичния и частния сектор, както и от неправителствени организации, обединени от общата цел да се изгради едно нисковъглеродно общество чрез популяризиране и широко разпространение на електромобилите – цел, която не  може да бъде постигната напълно само с усилията на компанията. Освен че изпълнява водеща роля в утвърждаването и популяризирането на електромобилите, фирмата също така и продължава да работи максимално ефективно и за развитието на свързаните с тях технологии.

Екологични инициативи на всички компании от Mitsubishi Motors Group

Стремейки се към изграждане на нисковъглеродно общество чрез производство и продажба на електромобили от ново поколение, MMC прилага в максимална степен екологични инициативи във всички аспекти на дейността, включително разработка, производство, доставка на материали, продажба и следпродажбено обслужване.

Всички подразделения на компанията се стремят усилено към намаляване на прякото и непряко въздействие върху околната среда във всички аспекти на дейността, включително в ежедневните работни операции.

Всички търговски компании на MMC в Япония полагат общи усилия да направят своята дейност по-екологична. Всички те вече са получили сертификат “Eco-Action 21” съгласно система за управление на околната среда, въведена от Министерството на околната среда на Япония, като същевременно и дилърите извън Япония правят необходимото за популяризиране на дейностите, целящи намаляване на въздействието върху околната среда.

В момента компанията дефинира  целите си  и формулира специфични инициативи за 2015 година, за да създаде програмата “Екологична инициатива 2015” на Mitsubishi Motors. През 2015 година фирмата ще достигне средата на периода за изпълнение на целите на “Екологична визия 2020” на Mitsubishi Motors Group.
 

Mitsubishi motors global showroom