Този уебсайт ползва “cookies”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го се съгласявате с получаването на “cookies”
5 години гаранция
 • Гаранция
 • Гаранция
 • Гаранция
 • Гаранция
 • Гаранция
 • Гаранция
 • Гаранция
 • Гаранция
 • Гаранция
 • Гаранция
 • Гаранция
 • Гаранция
 • Гаранция

Гаранция

Начало » Гаранция

Гаранция на автомобила

5-ГОДИШНАТА ГАРАНЦИЯ се предоставя от производителя MITSUBISHI MOTORS CORPORATION (чрез Mitsubishi Motors Europe B.V-) и от Балкан Стар Мотърс АД, съвместно с Car Garantie AG.

В зависимост от времето, изминало от датата на начало на експлоатация и пробега на автомобила, предоставената гаранция се характеризира със следното:

1. Гаранция, предоставяна от производителя. Автомобилът е под покритие на тази гаранция както следва:

- През първите 24 месеца гаранцията е неограничена по отношение на изминатите

километри;

- От 25-ти до 60-ти месец автомобилът е под покритие на гаранцията на производителя до достигане на пробег от 100 000 км.

2. Гаранция, предоставяна от Балкан Стар Мотърс АД, съвместно с Car Garantie AG.

- Автомобилът е под покритие на тази гаранция до достигане на пробег от 150 000 км.

В случай че излизането на автомобила от покритието на гаранцията на производителя стане преди навършване на 5 (пет) години от началото на експлоатация, поради достигане на пробег по-голям от 100 000 км, той автоматично преминава под покритие на гаранцията, предоставяна от Балкан Стар Мотърс АД, съвместно с Car Garantie AG.

Обхватът на гаранцията, предоставяна от производителя и условията, които трябва да бъдат спазвани, за да е тя в сила, са описани в сервизна книжка „PAN-EUROPEAN УСЛУГИ”, която получава всеки собственик на новозакупен автомобил MITSUBISHI.

Обхватът на гаранцията, предоставяна от Балкан Стар Мотърс АД, съвместно с Car Garantie AG и условията, които трябва да бъдат спазвани, за да е тя в сила, са описани в „Гаранционно споразумение”, „Гаранционни условия F05AA” и „Важни указания при настъпване на гаранционно събитие”, които получава всеки собственик на новозакупен автомобил MITSUBISHI.

Всички откази и неизправности на автомобила, имащи гаранционен характер се отстраняват съобразно гаранционните условия.

Всички откази и неизправности, които не попадат в обхвата на гаранционните условия, съгласно т.1 и т.2, се отстраняват за сметка на купувача.

Спазването на гаранционните условия изисква сервизирането на автомобила да се извършва в пълно съответствие с предписанията на производителя. По отношение на периодичното техническо обслужване (ПТО), тези изисквания са посочени в сервизна книжка „PAN-EUROPEAN УСЛУГИ”. Изискванията по отношение на евентуални текущи ремонти се отнасят до технологията на ремонта и са регламентирани в сервизната документация, предоставена от производителя на оторизираните сервизи.

Сервизирането на автомобила в оторизираната сервизна мрежа на марката удовлетворява условията по предходния абзац.

Сервизирането на автомобила в неоторизирани за марката сервизи, налага предоставяне от страна на клиента на всички необходими документи за доказване спазването на условията, описани в книжка „PAN-EUROPEAN УСЛУГИ“, при предявяване на гаранционни претенции.

Гаранция на оригиналните резервни части и аксесоари

Оригиналните резервни части и аксесоари на Mitsubishi Motors Corporation имат 2-годишна гаранция без ограничение на изминатите километри.

Аксесоарите, монтирани във Вашия автомобил имат 5-годишна гаранция само когато техния монтаж е извършен в оторизиран сервиз от дилърската ни мрежа, преди да получите и встъпите във владение на новия автомобил.

Подробна информация относно гаранционните условия на оригиналните резервни части и аксесоари можете да получите в оторизираните сервизи от дилърската ни мрежа.

Mitsubishi motors global showroom