Този уебсайт ползва “cookies”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го се съгласявате с получаването на “cookies”
5 години гаранция

Запитване за оферта / Test Drive

Благодарим ви за интереса към моделната гама на Mitsubishi Motors! Моля, попълнете полетата по-долу, за да ви изпратим оферта или да организираме тест драйв с вашия дилър на Mitsubishi Motors.

 • Гаранция
 • Гаранция
 • Гаранция
 • Гаранция
 • Гаранция
 • Гаранция
 • Гаранция
 • Гаранция
 • Гаранция
 • Гаранция
 • Гаранция
 • Гаранция

Гаранция

Начало » Гаранция

Гаранция на автомобила

5  ГОДИШНАТА ГАРАНЦИЯ се предоставя от производителя MITSUBISHI MOTORS CORPORATION (чрез  Mitsubishi Motors Europe B.V-) и от Балкан Стар Мотърс ЕООД, съвмесно с Car Garantie AG.

В зависимост от времето, изминало от датата на начало на експлоатация и пробега на автомобила, предоставената гаранция се характеризира със следното:

1. Гаранция, предоставяна от производителя. Автомобилът е под покритие на тази гаранция както следва:

- През първите 24 месеца няма ограничение на пробега;

- Oт 25-ти до 60-ти месец автомобилът е под покритие на гаранцията на производителя до достигане на пробег от 100 000 км.

2. Гаранция, предоставяна от Балкан Стар Мотърс ЕООД, съвместно с Car Garantie AG.

- Автомобилът е под покритие на тази гаранция  до достигане на пробег от 150 000 км.

В случай, че излизането на автомобила от покритието на гаранцията на прозводителя стане преди навършване на 5 (пет) години от началото на експлоатация, поради достигане на пробег по-голям от 100 000 км, той автоматично преминава под покритие на гаранцията предоставяна от Балкан Стар Мотърс ЕООД, съвместно с Car Garantie AG.

Обхватът на гаранцията, предоставяна от производителя и условията, които трябва да бъдат спазвани за да е тя в сила, са описани в сервизна книжка „Pan-European услуги”, която получава всеки собственик на новозакупен автомобил MITSUBISHI

Обхватът на гаранцията, предоставяна от Балкан Стар Мотърс ЕООД, съвместно с Car Garantie AG и условията, които трябва да бъдат спазвани за да е тя в сила, са описани в „Гаранционно споразумение ”, “Гаранционни условия F05AA” и „Важни указания при настъпване на гаранционно събитие”, които получава всеки собственик на новозакупен автомобил MITSUBISHI.

Всички откази и неизправности на автомобила, имащи гаранционен характер се отстраняват съобразно гаранционните условия.

Всички откази и неизправности, които не попадат в обхвата на гаранционните условия, съгласно т.1 и т.2, се отстраняват за сметка на купувача.

Спазването на гаранционните условия изисква сервизирането на автомобила да се извършва в пълно съответствие с предписанията на производителя. По отношение на периодичното техническо обслужване (ПТО), тези изисквания са посочени в  сервизна книжка „Pan-European услуги”. Изискванията по отношение на евентуални текущи ремонти, се отнасят до технологията на ремонта и са регламентирани в сервизната документация, предоставена от производителя на оторизираните сервизи.

Сервизирането на автомобила в оторизираната сервизна мрежа на марката удовлетвоярва условията по предходния абзац.

Сервизирането на автомобила в неоторизирани за марката сервизи, налага предоставяне от страна на клиента на всички необходими документи за доказване спазването на условията, описани в книжка "PAN-European "услуги, при предявяване на гаранционни претенции.

 

 

 

Гаранция на оригиналните резервни части и аксесоари

Оригиналните резервни части и аксесоари на Mitsubishi Motors Corporation имат 2-годишна гаранция без ограничение на изминатите километри.

Аксесоарите монтирани във Вашия автомобил, могат да имат 3-годишна гаранция само когато техния монтаж е извършен в оторизиран сервиз от дилърската ни мрежа, преди да получите и встъпите във владение на новия автомобил. В този случай гаранцията на аксесоарите е еднаква с гаранцията на автомобила.

Подробна информация относно гаранционните условия на оригиналните резервни части и аксесоари можете да получите в оторизираните сервизи от дилърската ни мрежа.

Mitsubishi motors global showroom